A Liget Wellness Központ Házirendje

 

A Liget Wellness Központ területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Liget Wellness központ használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Liget Wellness Központ területén TILOS:

– a dohányzás és az alkohol fogyasztása, illetve ittas állapotban az egység területére belépni

– az olyan tevékenység, amely a Liget Wellness Központ szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,

– minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;

– drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;

– az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

– A Liget Wellness Központ egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

– A Liget Wellness Központ sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe (kivéve, ha a jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A Liget Wellness Központ nyitvatartási rendje:

Sportterek:

H-P:6:15-22:00, Szo-V:8:00-20:00

– A Liget Wellness központ szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni (sportterek, illetve wellness részleg elhagyása: 21.45, a komplexumé: 22.00. Hétvégi napokon 19.45 a wellness és a sportterek elhagyása, a komplexumé 20.00).

Szabályok:

– A Liget Wellness központ területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:

– játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;

– egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);

– reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben a Liget Wellness Központ területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Üzemeltető a Liget Wellness központ sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

A Liget Wellness Központ zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Liget Wellness Központ egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Liget Wellness Központ rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Liget Wellness Központ üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a Liget Wellness Központ recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A Liget Wellness Központ üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A Liget Wellness Központ jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon a Liget Wellness Központ recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Speciális szabályok

– A Liget Wellness Központ az állam által hivatalosan elismert munkaszüneti napokat nem írja jóvá a vásárlók számára.

– A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos.

– Sportszolgáltatások,wellness egység igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

– A Liget Wellness Központ teljes területén zárt sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, az legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül. A sportterek területére (kézitáska kivételével) minden egyéb táska bevitele tilos.

Recepció 

A Liget Wellness Központ sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet. A belépés után kapott chipes karkötő használata kötelező, anélkül a központ szolgáltatásai, a beléptető forgóvillák miatt nem vehetők igénybe

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Liget Wellness Központ Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (1 db törölköző, gőzkabin, szauna, infraszauna használat és 3 db fűthető kőágy igénybevételét, valamint az Internet állomások korlátlan használatát.)

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (chipes karkötő, öltözőszekrény kulcs, törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni, aki ellenőrzi a vendég épületen belüli fogyasztását, annak kifizetését. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A Liget Wellness Központ üzemeltetője nem vállal felelősséget a recepción leadott tárgyakért, értékekért (csomag, stb.).

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

Öltöző, szauna előtér és szauna

– Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.

– A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, a vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben tudják elhelyezni.

– Az 1 db vállfa a szekrény tartozéka. A vállfák elvitele vagy kivitele a Liget Wellness Központ területéről tilos.

– A szaunát, gőzkabint, infrakabinokat, csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.

– A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő ill. törölköző) lehet igénybe venni.

– A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.

– A szauna padokra papucsban tilos fellépni.

– Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.

– A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

Fitness terem

– 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a sportterekben. 14-16 év közötti gyermek a sportterekben szülői vagy edzői felügyelet mellett tartózkodhat.

– A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Liget Wellness Központ területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

– Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

– A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

– Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

– Edzés közben a törölköző használata kötelező!

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben le kívánják mondani a személyi edzésüket, azt tegyék meg az időpont előtt legkésőbb 24 órával. Ellenkező esetben az edzés díja felszámolásra kerül.

Aerobik terem

– Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

– Aerobik termeinkben 10 éven aluli gyermekek nem tartózkodhatnak!

– A csoportos órákra az érvényes bérlettel rendelkező ill. az előre megváltott napijeggyel rendelkező vendégeinknek tudunk helyet foglalni. Eszközhasználatos órákra ajánlott bejelentkezni a recepción.

Maximális létszámok:

aerobik: 32 fő,

spinning: 25 fő,

hot iron: 20 fő,

regatta: 10 fő

Y-training: 12 fő

– Amennyiben a foglalással jelentkező vendég az óra kezdése előtt (legkésőbb) 15 perccel nem jelenik meg a recepción, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják.

– Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Liget Wellness Központ területén dolgozó aerobik edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

– Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

– A szolgáltató az órarend változtatásának jogát fenntartja!

Budapest, 2016. április

Liget Wellness Központ